Privat rådgivning og vejledning 

Jeg tilbyder:

Privat sundhedspleje

Rådgivning, vejledning og støtte til gravide og nybagte familier.

Bisidder i møder med kommunen/sygehus/andre instanser.


Familievejledning 

Rådgivning, vejledning og støtte til familier med udfordringer (både som familie i hjemmet, men også til familier hvor udfordringerne ligger hos barnet, når han/hun er i børnehave/skole/SFO/til fritidsaktiviteter). Specialerfaring i børn med diagnoser(ADHD, ADD, angst, OCD, ASF). 

Hjælp og støtte til børn med skolevægring.

Bisidder til (netværks/K)møder med skolen/SFO/kommunen/PPR/andre.


Sundhedspleje til gravide/nybagte familier

Flere og flere familier vælger at benytte en privat sundhedsplejerske, fordi de gerne selv vil bestemme hvem, hvordan og hvornår.

Med privat sundhedspleje er der mulighed for at aftale en 24/7 ordning, hvor i kan få kontakt til mig uanset tidspunkt på døgnet, og en aftale om et hurtigt besøg derefter ved behov.

Som privatpraktiserende sundhedsplejerske har jeg mulighed for at kunne besøge jer og jeres barn/børn, i jeres hjem, på det tidspunkt som passer bedst for jer, og dermed være et godt supplement eller alternativ til det kommunale tilbud.

Jeg kan besøge jer så ofte og så længe, det ønskes og vi kan sammen sætte fokus på præcis det område, som i ønsker og har behov for – dvs. tilbuddet strikkes sammen, så det er præcist og individuelt tilpasset jer og jeres barn.

Derudover vil det være muligt at få støtte, vejledning og undervisning i en mødre/fædre gruppe – helt efter eget valg. Flere mødre og eller fædre kan gå sammen, og få individuelt tilpasset undervisning i jeres egen gruppe. I er velkomne til selv at foreslå hvilke emner og områder i vil have undervisning omkring og på hvilket tidspunkt, og hvor dette skal finde sted. 

DEN NYBAGTE FAMILIE

Forældrerollen: Mange kommuner tilbyder ikke længere automatisk graviditetsbesøg til alle. Mange føler et behov for professionel rådgivning ift. dét at skulle være forældre i en så omskiftelig og krævende verden, som vi befinder os i. Derfor tilbyder jeg graviditetsbesøg med fokus på, at i skal være forældre og hvad det indebærer(på godt og ondt, da det sjældent er den lyserøde verden, man kan se og læse om på de sociale medier)og tage en snak om jeres værdier og ønsker ift. at skulle bringe et lille liv til verden, som i nu har et ansvar overfor.

Ammevejledning: Amning er ikke bare noget der kommer af sig selv og som alle kan eller ønsker. Det kan være svært, smertefuldt og udfordrende. Jeg kan hjælpe ift. de udfordringer der kan opstå undervejs, men også en snak om hvordan man forebyggende kan få en amning til at lykkes (evt. ved et graviditetsbesøg). Jeg er meget respektfuld overfor jeres ønsker, når det gælder amning og presser aldrig nogen til noget, jeg kan mærke de ikke er med i. 

Søvnvejledning: Langt de fleste oplever i perioder at deres baby har svært ved at falde hen, sover kortvarigt eller uroligt. Der kan nemt opstå frustrationer i forbindelse hermed og det kan være fortvivlende at stå i som forældre og svært at ændre på, fordi man som forældre selv ofte er i søvnunderskud.

Sygdom: Man er ofte usikker på tegn på sygdom, når man står som forældre til et lille nyfødt barn. Mange tegn kan betyde mange forskellige ting. Jeg tilbyder at give mit bud på hvad de tegn kan betyde og hvad i helt konkret kan gøre. Det kan være frustrerende at bruge dyrebar tid på at få fat i sundhedsprofessionelle folk i det offentlige system, når man allermest har brug for det. Derfor tilbyder jeg hjælp, råd og vejledning når i står i problemerne, så i ikke skal føle jer alene og sårbare.

Familievejledning (familier med børn over 3 år)


Nærværende og inkluderende vejledning med fokus på processen i samtalen -

 fremfor at finde en hurtig løsning.


Det kan være krævende at være forældre til et barn med udfordringer. Nogle forældre føler sig fastlåst i en situation af afmagt, utilstrækkelighed og frustration. Men sådan behøver et liv med børn, der har diagnoser, ikke at være.

Mange forældre føler sig misforståede og oplever ofte at fokus er på dem, deres forældreevner og hvad DE skal gøre bedre, i stedet for at fokusere på problemet.

Jeg fokuserer på samspillet og jeres egne ideèr og tanker og hvordan jeg kan hjælpe jer til at tænke anderledes, kreativt og ud af boxen og få et positivt samspil i familien.

Mit største fokus vil være på jeres barn og jeg vil derfor bruge en del tid på at opnå en relation til ham/hende, for dermed at forstå deres adfærd/tankegang. På den måde kan jeg tilpasse min vejledning og hjælp bedst muligt. 

Jeg tilbyder samtaler i jeres hjem; med jer forældre alene, med jer og jeres barn, med jeres barn alene, men tilbyder også at være bisidder til samtaler med børnehave, skole, det offentlige. 

Ifm. deltagelse i sådanne møder, tilbyder jeg sparring og rådgivning FØR mødet; -hvad indeholder dagsordenen, -hvilke frustrationer har i som forældre og hvordan formidles disse mest hensigtsmæssigt, -mine tanker og eventuelle forslag. EFTER mødet; -hvad blev der sagt og hvad mente de, -hvordan kommer i videre, -udførelse af evt. foreslåede tiltag. Jeg har stor erfaring med de (manglende)offentlige tilbud og véd hvad man har ret til og hvad der er muligt. 

Ift. netværksmøder/K-møder, fokuserer jeg på inddragelse af både jer, men endnu mere jeres barn og taler med ham/hende om hvad der skal ske, hvorfor og hvad de selv tænker om det hele. 

Er dit barn udredt, har fået én eller flere diagnoser og er opstartet medicinsk behandling, har jeg mange års erfaring i præparater, deres virkning og evt bivirkninger(herunder også fordele og ulemper ved et evt præparatskifte). Mange børn oplever nedsat appetit som den største bivirkning af medicin, hvilket jeg har oplevet mange gange og har haft held med at snakke med børnene herom og vende udfordringen. Jeg sparrer gerne med jer og jeres barn om medicinens virkning og forklarer gerne, hvorfor dit barn reagerer som det gør efter medicinopstart. 

Er dit barn udredt, men ønsker ikke medicinafprøvning, tilbyder jeg samtaler med jeres barn, ift. at forklare noget om medicinen og hvad der er godt og skidt. Fordi jeg jeg har oplevet så mange børn få medicin og fordi jeg er en udenforstående, oplever jeg ofte, at jeg kan opklare tvivl og frustrationer hos barnet. 

Er dit barn udredt med en diagnose og står i stadig og afventer hjælp/støtte hertil? Der er lige nu mange måneders ventetid på både udredning og hjælp herefter. Det går ud over jeres barn og jer som familie. Indtil i får den hjælp, i har ret til fra det offentlige, kan jeg være behjælpelig med at slukke ildebrande. Har i feks et barn der lige har fået en diagnose indenfor ASF(autismespektrumdiagnoser), som har daglige nedsmeltninger, er kravafvisende, har tiltagende skolevægring eller andre problemer som i ingen hjælp kan få til, så send en besked og vi kan tage en snak. Måske kan jeg være en hjælp indtil i får den støtte og hjælp som i har ret til fra det offentlige.